Chúc Khách một ngày vui vẻ và thành công trong công việc| Hôm nay là "18-05-24 " rồi nhé| RSS| THOÁT 
          
CHƯA CÓ BÀI MỚI TUẦN NÀY NHÉ!

500 ÔN THI TN THPT 2017
 TRANG WEB LIÊN KẾT
ÔN TẬP HỌC  KỲ 1 

ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập:
Mật khẩu:
 
 RÈN LUYỆN KỸ NĂNG
MỖI NGÀY NÊN HỌC 

TIN TỨC & SỰ KIỆN
WEBSITE NỔI BẬT 

QUIZLETCẢNH ĐẸP VIỆT NAM

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 2
khách quí 2
Thành viên 0

Thành viên
Main » 2014 » Tháng 6 » 29 » TAG QUESTION
8:19 PM
TAG QUESTION
Main clause in red here: I don't think that it will rain tomorrow, do you? He said that it will rain tomorrow, didn't he? EXPLANATION: I don't think is the main clause. But because it expresses the speaker's opinion -- or, actually, signals that the speaker is about to express an opinion in the subordinate clause -- the tag does NOT go on the main clause in this case. The tag is not about whether it will rain but about whether the listener agrees with the speaker. In my second example, the main clause is He said. This is not an expression of opinion but a statement of another's opinion. The tag is on the main clause, asking for confirmation that he said that. Okaasan, Co-Moderator (A native-speaking American with a Japanese nickname, living in Egypt) http://thegrammarexchange.infopop.cc/eve/forums/a/tpc/f/340600179/m/418109924
Category: MẸO VẶT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH | Views: 930 | Added by: dangthanhtam | Rating: 0.0/0
Total comments: 2
avatar
0
1 dangthanhtam • 8:30 PM, 29-06-14
1. You think (that) + S-V......., don't you ?
2. I think / believe / suppose.... (that) S2-V2 ......., (tag question theo :S2-V2) ?
3. I don't think / believe...........(that) S2-V2 ......., (tag question theo :S2-V2 nhưng khẳng định-xem NOT là của V2) ?

I guess this will take some time, won’t it? (+,+/-)
I think it’s becoming clearer, isn’t it? (+,+/-)
I’d say say that’s enough, isn’t it? (+,+/-)
I believe we’re almost done, aren’t we? (+,+/-)
Now consider the following examples with negative comment clauses. We can’t tell students to ignore the comment clause and focus on the main idea to form the tag. That would help with the choice of subject, but not the verb form.

I don’t think it’s any clearer now, is it? (-,+/+)
I don’t believe we’re done, are we? (-,+/+)
I don’t suppose you like that, do you? (-,+/+)
The verb in the comment clause (the main clause) is negative, the verb in the subordinate clause is affirmative, and the question tag is affirmative. What happened? I believe the comment clause controls polarity, but the subordinate clause indicates the true subject. In other words, negative comment clauses (-) require affirmative question tags (+), and affirmative comment clauses (+) require negative question tags (-). The speaker must focus on the main idea to determine the true subject of the question tag.

I don’t think that was too confusing, was it?

http://englishwithjennifer.wordpress.com/tag/tag-questions/
avatar
0
2 dangthanhtam • 8:03 AM, 30-06-14
1. Tag questions (câu hỏi đuôi)
Câu hỏi đuôi là một câu hỏi ngắn được thêm vào cuối câu trần thuật.
Ex : It’s a lovely day, isn’t it ?
Hình thức :
Câu hỏi đuôi được thành lập bằng một trợ động từ (hoặc động từ to be) và một đại từ nhân xưng (chỉ chủ ngữ của câu) : auxiliary verb (+ not) + pronoun.
Câu hỏi đuôi phủ định (auxiliary verb + not + pronoun) được dùng sau câu trần thuật xác định. Hình thức phủ định thường được rút gọn (not = n’t)
positivie statement + negative question tag
Ex : The children can swim, can’t they ?
Câu hỏi đuôi khẳng định (auxiliary verb + pronoun) được dùng sau câu trần thuật phủ định.
negative statement + positive question tag
Ex : You haven’t seen Mary today, have you ?
Lưu ý :
- Nếu trong câu trần thuật có trợ động từ hoặc động từ to be thì trợ động từ này được lặp lại trong câu hỏi đuôi.
Ex : She will come, won’t she ?
Ex : There was a lot of traffic, wasn’t there ?
Ex : We don’t have to pay, do we ?
- Nếu câu trần thuật không có trợ động từ, dùng trợ động từ to do (do/does/did)
Ex : You live near here, don’t you ?
Ex : You locked the door, didn’t you ?
- Câu hỏi đuôi của I am là aren’t I – nhưng nếu không có not thì lại dùng am I ?
Ex : I am late, aren’t I ?
- Let’s có câu hỏi đuôi là shall we ?
Ex : Let’s go, shall we ?
- Hãy lưu ý rằng các câu có những từ như neither, no, none, no one, nobody, nothing, scarcely, barely, hardly, hardly ever, seldom được xem như là những lời tường thuật phủ định và được theo sau bởi một câu hỏi đuôi khẳng định.
Ex : No salt is allowed, is it ?
Ex : Peter hardly ever goes to parties, does he ?
Ex : Neither of them complained, did they ?
- Với everybody, everyone, somebody, someone, nobody, no one chúng ta dùng đại từ they
Ex : Everyone warned you, didn’t they ?
Ex : Someone had recognized him, hadn’t they ?
- Nếu là câu mệnh lệnh, câu hỏi đuôi là “will you” dù có not hay không có not.
Ex : Don’t drop that vase, will you ?
Intonation (ngữ điệu)
Trong văn nói, ý nghĩa của câu hỏi đuôi tùy thuộc vào cách diễn đạt.
- Nếu xuống giọng ở câu hỏi đuôi có nghĩa là không thật sự đặt câu hỏi, chỉ muốn người nghe đồng ý với mình.
- Nếu lên giọng ở câu hỏi đuôi, thì đó là câu hỏi thực sự.
Nâng cao :
Những dạng đặc biệt :
+ Câu đầu là I wish – dùng may
Ex : I wish to study English, may I ?
+ Chủ từ là one – dùng you hoặc one
One can be one’s master, can’t you/one ?
+ Câu đầu có must
Must có nhiều cách dùng cho nên tùy theo cách dùng mà có câu hỏi đuôi khác nhau.
- Must chỉ sự cần thiết, dùng needn’t
Ex : They must study hard, needn’t they ?
- Must chỉ sự cấm đoán, dùng must
Ex : You mustn’t come late, must you ?
- Must chỉ sự dự đoán ở hiện tại, dựa vào động từ theo sau must.
Ex : He must be a very intelligent student, isn’t he ?
- Must chỉ sự dự đoán ở quá khứ (trong công thức must + have + PP), dùng have/has
Ex : You must have stolen my bike, haven’t you ?
+ Let ở đầu câu :
Let đầu câu có nhiều dạng cần phân biệt.
- Let’s trong câu rủ - dùng shall we ?
Ex : Let’s go out, shall we ?
- Let trong câu xin phép (let us/let me), dùng will you ?
Ex : Let us use the telephone, will you ?
- Let dùng trong câu đề nghị giúp người khác (let me), dùng may I ?
Ex : Let me help you do it, may I ?
+ Câu cảm thán
Lấy danh từ trong câu đổi thành đại từ, dùng am/is/are
Ex : What a beautiful dress, isn’t it ?
Ex : What a stupid boy, isn’t he ?
+ Câu đầu có I + các động từ sau : think, believe, suppose, figure, assume, fancy, imagine, reckon, expect, see, feel + mệnh đề phụ
Lấy mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi.
Ex : I think he will come here, won’t he ?
Ex : I don’t believe Mary can do it, can she ? (lưu ý, mệnh đề chính có not thì vẫn tính như ở mệnh đề phụ).
- Cùng mẫu này nhưng nếu chủ từ không phải là I thì lại dùng mệnh đề đầu làm câu hỏi đuôi.
Ex : She thinks he will come, doesn’t she ?
+ Câu đầu có It seems that + mệnh đề
Lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi
Ex : It seems that you are right, aren’t you ?
+ Chủ từ là mệnh đề danh từ
Dùng “it”
Ex : What you have said is wrong, isn’t it ?
Ex : Why he killed himself seems a secret, doesn’t it ? dry smile
avatar
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TIẾNG ANH -THẦY ĐẶNG THANH TÂM- THPT CHU VĂN AN-AN GIANG
Address: Phu My Town- Phu Tan District- An Giang Province -Vietnam
All Rights Reserved

We welcome feedback and comments at E-mail: tamlinhtoanbao@gmail.com 
Best viewed in Spread Firefox Affiliate Button with at least a 1024 x 768 screen resolution.

  vé máy bay    Listening